Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 28. oktober 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Skivevej 139, Holstebro og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 7 under løbenummer 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på ejendommen Herningvej 115, Holstebro og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 7 under løbenummer 16.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på ejendommen Ravnmosevej 3, Aulum og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenummer 14.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 30. september 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Holstebro Kommune og Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 18. september 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk