Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 3., 4., 10., 11., 17. og 18. november 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 13.00 på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 og 15 under løbenumrene 88, 90, 93, 108, 111, 113, 122, 125, 127, 129 og 146.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet samme dag.

 

ONSDAG DEN 4. NOVEMBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for indkørslen til ejendommen Alstrupvej 3, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 74, 75, 77, 81 og 82.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 ud for indkørslen til ejendommen Alstrupvej 5, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 87, 89 og 114.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.00 ud for indkørslen til ejendommen Alstrupvej 3, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 73, 76, 78, 79, 79A, 80, 83, 84, 85, 86, 91 og 92.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for indkørslen til ejendommen Drøwten 3, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 13, 15, 32, 71, 72, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 151, 152 og 153.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.30 ud for indkørslen til ejendommen Viumvej 1, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 119, 121, 131 og 136.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 11. NOVEMBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for indkørslen til ejendommen Vester Nørlundvej 2, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 115, 116, 117, 118, 120, 123, 124 og 126.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 på ejendommen Mosebyvej 36, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 137, 140 og 141.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Mosebyvej ud for indkørslen til ejendommen Mosebyvej 33, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 128, 130, 132, 133, 134, 135, 138 og 139.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 på ejendommen Mejrup Skolevej 36, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 144, 147 og 148.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for indkørslen til ejendommen Mejrup Skolevej 40, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 142, 143, 145 og 150.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ejendommen Hattensvej 1, 7500 Holstebro og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenummer 149.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 6. oktober 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. september 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk