Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 3. juni 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 3. JUNI 2014

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Kildevej 2, Aulum og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 9, 10, 11 og 12.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.15 på ejendommen Ravnmosevej 4, Aulum og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 8.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.30 på ejendommen Ll. Urlundvej 4, Holstebro og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 4.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.30 på ejendommen Viborgvej 143, Holstebro og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 3.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 14.30 på ejendommen Viborgvej 141, Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 6 og 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 6. maj 2014 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Holstebro Kommune og hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 30. april 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk