Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 6. maj 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 6. MAJ 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ejendommen Tvislundvej 4, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 35, 36, 37, 38, 39 og 40.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 11 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 8. april 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. marts 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk