Motorvejen Holstebro N – Aulum og Aulum – Snejbjerg, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 15. november 2016

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum samt fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 9.45 i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenummer 25 (motorvejen Holstebro N – Aulum) samt de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 71, 82 og 116 (motorvejen Aulum – Snejbjerg).

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et indledende møde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse, og forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelserne med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 18. oktober 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. oktober 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk