Motorvejen Holstebro N – Aulum og Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 28. og 29. januar 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum og motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Ravnmosevej 5, 7490 Aulum og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 9 under løbenummer 31.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.15 på ejendommen Romvigvej 20, 7490 Aulum og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 65.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 14.30 på ejendommen Soelsvej 2, 7500 Holstebro og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 30.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

TORSDAG DEN 29. JANUAR 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Herningvej 117, 7500 Holstebro og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 29.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 10.00 på ejendommen Viborgvej 146, 7500 Holstebro og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 28.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

 

**********************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 30. december 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Holstebro Kommune og Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 17. december 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk