Motorvejen Ølholm – Vejle, ekspropriationsforretning den 23. oktober 2014

EKSPROPRIATION

 

I forbindelse med anlæg af motorvejen Ølholm – Vejle vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TORSDAG DEN 23. OKTOBER 2014

Forretningen begynder kl. 9.00 ved ejendommen Solskovvej 36, Vejle og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 12 under løbenummer 108.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over den rekvirerede ejendom er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 25. september 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 10. september 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk