Motorvejen Skærup – Vejle N, ekspropriation den 14. juni 2011 kl. 8.30

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udvidelse af Østjyske Motorvej fra Skærup til Vejle N vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 14. JUNI 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Stokballegårdsvej 115, St. Velling, og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenummer 19.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejeren og eventuelle brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil finde sted på ejendommen umiddelbart efter besigtigelsen.

 

Fortegnelse nr. 2 er tilsendt ejeren, der bedes orientere eventuelle brugere. Fortegnelsen vil fra og med den 17. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. maj 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk