Motorvejen Skærup – Vejle N, ekspropriation den 15., 21., 22 og 23. juni 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udvidelse af Østjyske Motorvej fra Skærup til Vejle N vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 15. JUNI 2011

Forretningen begynder kl. 8.00 i Smidstrup Forsamlingshus, Torpsgade 16, Smidstrup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 og 21.

 

Indledningsvis vil der blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 21. JUNI 2011

 

Forretningen begynder kl. 9.00 i Smidstrup Forsamlingshus, Torpsgade 16, Smidstrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 22, 23, 24, 25, 26, 27 og 74.

 

Indledningsvis vil der blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

……..

……..

 

 

 

ONSDAG DEN 22. JUNI 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.00 i Smidstrup Forsamlingshus, Torpsgade 16, Smidstrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 7, 8, 9, 20, 20A, 28, 29, 30, 31, 32, 75 og 76.

 

Indledningsvis vil der blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

 

 

TORSDAG DEN 23. JUNI 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.00 i Smidstrup Forsamlingshus, Torpsgade 16, Smidstrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 10, 12, 13, 36, 72 og 73.

 

Indledningsvis vil der blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

……..
……..

 

Fortegnelse nr. 4 over de rekvirerede arealer mv. er tilsendt ejerne, der bedes orientere eventuelle brugere.

 

Fortegnelsen vil fra og med den 17. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Vejle Kommune og hos Borgerservice i Fredericia Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. maj 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk