Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild, ekspropriationsforretningen d. 24., 25., 30. og 31. august 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af nationalt testcenter ved Østerild vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 24. AUGUST 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 ved indkørslen til ejendommen Klitvejen 58, Hjardemål Klit, og omfatter de ejendomme, der er anført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 11, 12 og 13.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved indkørslen til ejendommen Bredlundvej 36, Hjardemål Klit, og omfatter de ejendomme, der er anført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 14 og 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved nordskellet af matr. nr. 3c Østerild By, Østerild ved Blovsgårdsvej lidt syd for Blovsgårdsvej 17, Hjardemål Klit og omfatter de ejendomme, der er anført på arealfortegnelsen nr. 2 under løbenumrene 8, 10, 23 og 24.

 

Møde om erstatningen vil finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TORSDAG DEN 25. AUGUST 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.00 ved bygningerne på ejendommen Klastrupvej 14, Klastrup, og omfatter de ejendomme, der er anført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 20, 21 og 22.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.00 ved ejendommen Hjardemålvej 219, Østerild, og omfatter de ejendomme, der er anført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 9, 16, 17, 18 og 19.

 

Møde om erstatningen vil finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 30. AUGUST 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Gl. Aalborgvej 9, Frøstrup, og omfatter de ejendomme, der er anført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 7 og 27.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på ejendommen Blovsgårdsvej 15, Hjardemål Klit, og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenummer 1.

 

Møde om erstatningen vil finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 31. AUGUST 2011

Forretningen begynder kl. 8.00 ved vindmøllen på matr. nr. 7a, Hjardemål By, Hjardemål og omfatter denne ejendom, der er anført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 26.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.00 ved ejendommen Gl. Aalborgvej 17, Frøstrup og omfatter denne ejendom, der er anført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 60 og 62.

 

Møde om erstatningen vil finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 27. juli 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice, Asylgade 30, Thisted.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. juli 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk