Nedlæggelse af bro ved Vrå, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 1. november 2011

BESIGTIGELSE  OG  EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse af jernbanebro nr. 21.320 på banestrækningen Aalborg – Hjørring vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 i Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, Vrå, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 1-16.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med et indendørs møde, hvor projektet vil blive gennemgået. Herefter vil der ske en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 4. oktober 2011 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Hjørring Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 28. september 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk