Nedlæggelse af overkørsler på jernbanestrækningen mellem Viborg og Skive, ekspropriationsforretning den 23. maj 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på jernbanestrækningen mellem Viborg og Skive vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TORSDAG DEN 23. MAJ 2013

Forretningen begynder kl. 8.30 på Søbyvej på hjørnet ved indkørslen til privat fællesvej og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenumrene 80, 81, 82, 83, 84, 85 og 86.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved overkørsel nr. 90 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenumrene 78, 79, 87 og 88.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved overkørsel nr. 94 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenumrene 97, 98, 99, 100 og 101.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ved overkørsel nr. 93 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenumrene 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 og 96.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte arealfortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 25. april 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skive Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 17. april 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk