Nedlæggelse af stitunnel ved bro 20556 på banestrækningen Fredericia – Aarhus, besigtigelse og ekspropriation den 14. maj 2013

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse af stitunnel ved bro 20556 på banestrækningen fra Fredericia til Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 14. MAJ 2013

Forretningen begynder kl. 10.00 på Ibæk Strandvej, Vejle (umiddelbart vest for nr. 192 på den del af vejen, der er privat fællesvej), ud for stitunnel, bro 20556, km 22.325 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Disse forhandlinger vil så vidt muligt foregå på stedet, og der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 16. april 2013 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 9. april 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk