Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, besigtigelsesforretning den 20. og 21. september 2017

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2017

Forretningen begynder kl. 10.00 i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, 8550 Ryomgård, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 82 – 90. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B32, B77, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B98, B99, B100 og B102.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, 8550 Ryomgård, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 94 – 103 samt ovg. km 55.230. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B101, B113, B115, B116, B117, B119, B120, B121, B122, B123, B124, B125 og B208.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, 8550 Ryomgård, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 91 – 94. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B97, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111, B112, B114, B118, B210, B211, B212 og B213.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2017

 

Forretningen begynder kl. 8.30 i Pindstrup Centret, Johs. F. La Cours Allé, Pindstrup, 8550 Ryomgård, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 73 – 82. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B29, B30, B31, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B50, B59, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B78, B79, B81, B82, B83, B84 og B85.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Det bemærkes, at enkelte lodsejere kan have interesse i at møde op til flere forretninger.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 23. august 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. august 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk