Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, besigtigelsesforretning den 25. april 2018

BESIGTIGELSE

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 25. APRIL 2018

Forretningen begynder kl. 11.00 på Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 107. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende, om nødvendigt, foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 28. marts 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. marts 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk