Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, besigtigelsesforretning den 26. og 27. september 2017

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2017

 

Forretningen begynder kl. 9.15 på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 104 – 113. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B126, B127, B128, B129, B130, B131, B132, B135, B139, B144, B145, B147, B148, B149, B150, B181, B182, B183, B204, B206 og B209.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 114 – 118. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B133, B140, B142, B184, B185, B186, B187, B188, B201, B215, B216, B217, B218 og B220.

 

ONSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2017

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet

 

vedrørende overkørslerne nr. 120 – 123. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B134, B136, B137, B138, B141, B143, B146, B152, B157, B169, B189, B190, B191, B192, B193, B194, B195, B196, B197, B198, B199, B200, B207, B214, B219 og B221.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 124 – 130. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med numrene B151, B153, B154, B155, B156, B158, B159, B160, B161, B162, B163, B164, B165, B166, B167, B168, B170, B171, B172, B173, B174, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B202, B222, B223, B224, B225 og B226.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Det bemærkes, at enkelte lodsejere kan have interesse i at møde op til flere forretninger.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 29. august 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. august 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk