Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, ekspropriationsforretning den 24. og 25. april 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 24. APRIL 2018

Forretningen begynder kl. 10.00 ved overkørsel nr. 86 ud for ejendommen Engvej 18, 8560 Kolind og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 86, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 203, 257, 263, 264 og 265.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved overkørsel nr. 122 ud for ejendommen Ålsø Stationsvej 8, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 151, 153, 195, 197, 198, 201, 207 og 258.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved overkørsel nr. 127 ud for ejendommen Rugvænget 22, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 158, 164, 165, 166, 167, 168, 222 og 223.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ved overkørsel nr. 129 ud for ejendommen Århusvej 16, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 93, 176, 177, 178, 179, 180, 202, 224, 225, 226, 238A, 238B og 238C.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil forventes færdigbehandlet på stedet. Der må påregnes ventetid.

 

ONSDAG DEN 25. APRIL 2018

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 128 ud for ejendommen Kragsøvej 10, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 169, 171, 172, 173, 174, 175, 229 og 259.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil forventes færdigbehandlet på stedet. Der må påregnes ventetid.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 27. marts 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Syddjurs Kommune samt hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. marts 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk