Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, ekspropriationsforretning den 24. oktober 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ved offentlig overkørsel nr. 107 ud for ejendommen Obdrupvej 4, 8570 Trustrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 126, 128, 209, 237G og 269.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved privat overkørsel nr. 228 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 4, 5, 6, 19, 20, 21 og 22.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved privat overgang nr. 227a og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 8, 9, 23, 24 og 25.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Badevej 15, 8240 Risskov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 26 og 27.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen Rolighedsvej 12, 8240 Risskov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 28, 260, 261, 267 og 268.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ved privat gangbro km 4.769 ud for ejendommen ”Strandhuset”, Rolighedsvej 16, 8240 Risskov og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 18.

 

***************

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fra og med den 26. september 2018 vil fortegnelse nr. 4 med ekspropriationsplanen være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs Kommune, og fortegnelse nr. 5 med ekspropriationsplanen vil være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. september 2018

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk