Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, ekspropriationsforretning den 4. og 5. april 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 4. APRIL 2018

Forretningen begynder kl. 9.00 ved overkørsel nr. 102 ud for ejendommen Albøgevej 18, 8570 Trustrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 101, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 208 og 237B.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved overkørsel nr. 97 ud for ejendommen Ridderlundvej 3, 8560 Kolind og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 113, 115, 116, 117, 119, 211 og 237A.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen Kærbyvej 5, 8560 Kolind og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 95, 97, 112, 114, 118, 210, 212 og 213.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 i krydset mellem kommunevejen Kelstrupvej og den private fællesvej på matr. nr. 3h Nødager By, Nødager, der fører fra kommunevejen Kelstrupvej frem til overkørsel nr. 93 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 72, 93, 103, 104, 105, 109 og 235.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ved overkørsel nr. 93a ud for ejendommen Kelstrupvej 21, 8560 Kolind og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 106, 107, 108, 110, 111 og 236.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil forventes færdigbehandlet på stedet. Der må påregnes ventetid.

 

TORSDAG DEN 5. APRIL 2018

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 82 ud for ejendommen Ballevej 14, 8560 Kolind og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 30, 32, 35, 36, 37, 43, 70, 86, 87, 205 og 239.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved overkørsel nr. 79 ud for ejendommen Korupskovvej 14, 8550 Ryomgård og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 82, 83, 84 og 234.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ved overkørsel nr. 76 ud for ejendommen Korupskovvej 8, 8550 Ryomgård og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 61, 66, 76, 77, 78, 81 og 233.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ved overkørsel nr. 75 ud for ejendommen Korupskovvej 2, 8550 Ryomgård og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 29, 50, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 85 og 232.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil forventes færdigbehandlet på stedet. Der må påregnes ventetid.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 7. marts 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Syddjurs Kommune samt hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. februar 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk