Nedlæggelse og sikring af overkørsler Aarhus – Grenaa, ekspropriationsforretning den 8. maj 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Aarhus til Grenaa vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 8. MAJ 2018

Forretningen begynder kl. 8.30 ved offentlig overkørsel nr. 120 ud for ejendommen Tolstrupvej 12, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 137, 141, 142, 143, 146, 215, 216, 217 og 231.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved offentlig overkørsel nr. 118 ud for ejendommen Revnvej 4, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 134, 136, 138, 214, 227 og 262.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved offentlig overkørsel nr. 117 ud for ejendommen Homåvej 2, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 133, 140, 184, 185 og 228.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved offentlig overkørsel nr. 111 ud for ejendommen Grønlandsvej 1, 8570 Trustrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 127, 129, 130, 131, 132, 135, 139, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 181, 182, 183, 204, 206, 237C, 237D, 237E og 237F.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der må påregnes ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 10. april 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. april 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk