Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bramming – Tønder, besigtigelsesforretning den 21., 22. og 28. marts 2017

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 21. MARTS 2017

Forretningen begynder kl. 9.45 i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 69 og 93. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B21, B22, B23, B24, B33, B34, B35, B36 og B61.

 

Herefter vil der være mulighed for at drøfte projektets indflydelse med kommissionen for hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der må i den forbindelse påregnes ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet, men det må forventes, at besigtigelsen først afholdes senere på eftermiddagen.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.45 i Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 83. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32 og B61.

 

Herefter vil der være mulighed for at drøfte projektets indflydelse med kommissionen for hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der må i den forbindelse påregnes ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet, men det må forventes, at besigtigelsen først afholdes senere på eftermiddagen.

 

ONSDAG DEN 22. MARTS 2017

Forretningen begynder kl. 8.15 på Ecco Conference Centre, Ecco Alléen 4, 6270 Tønder, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 104, 114, 115, 116 og 117 samt overgang nr. 131. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52 og B63.

 

Herefter vil der være mulighed for at drøfte projektets indflydelse med kommissionen for hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der må i den forbindelse påregnes ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet, men det må forventes, at besigtigelsen afholdes først på eftermiddagen.

 

TIRSDAG DEN 28. MARTS 2017

Forretningen begynder kl. 9.45 i Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding, Egebækvej 30, 6760 Ribe, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 25, 26, 28, 29, 30, 46 og 59 samt overgang km 12.167. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59 og B60.

 

Herefter vil der være mulighed for at drøfte projektets indflydelse med kommissionen for hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der må i den forbindelse påregnes ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet, men det må forventes, at besigtigelsen først afholdes senere på eftermiddagen.

 

*****************************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 21. februar 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune samt hos Borgerservice i Esbjerg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 10. februar 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk