Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bramming – Tønder, ekspropriationsforretning den 19. april 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 19. APRIL 2018

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Gårdkrogsvej 10, 6780 Skærbæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 60, 61 og 62.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 22. marts 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. marts 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk