Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bramming – Tønder, ekspropriationsforretning den 31. oktober 2017 og 1. november 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 31. OKTOBER 2017

Forretningen begynder kl. 11.00 ved overkørsel nr. 69 ud for ejendommen Galgevang 2, 6780 Skærbæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 29, 30, 31, 32 og 53.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ved overkørsel nr. 93 ud for ejendommen Landevejen 56, 6780 Skærbæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 33, 34, 35, 36, 37 og 54.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 14.30 ved overgang nr. 131 ud for ejendommen Papegøjevej 7, 6270 Tønder og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 45, 46, 47, 48 og 58.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved overkørsel nr. 114 ud for ejendommen Mollerup 9, 6261 Bredebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 38, 39, 40, 41 og 55.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 16.15 ved overkørsel nr. 115 på p-pladsen ved Visby Station, 6261 Bredebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 42, 43, 44, 56 og 57.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 1. NOVEMBER 2017

Forretningen begynder kl. 9.00 ved overkørsel nr. 59 ud for ejendommen Ribevej 111, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 52.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved overkørsel nr. 46 ud for ejendommen Skovbryder 40, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 51.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 13.00 ved overkørsel nr. 26 ud for ejendommen Hillerup Markvej 6, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 49 og 50.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 3. oktober 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune samt hos Borgerservice i Esbjerg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. september 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk