Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 12. maj 2015

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 12. MAJ 2015

Forretningen begynder kl. 14.00 ud for ejendommen Alslev Møllevej 5, 6800 Varde og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 og 138.

 

Forretningen omfatter en gennemgang af projektet vedrørende overgang km 68.820, hvor både anlægsmyndigheden og lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage eventuelle nødvendige ekspropriationer.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ovennævnte arealfortegnelse vil fra og med den 14. april 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. april 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk