Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelsesforretning den 21., 26. og 27. august 2013

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing indkalder jeg til en besigtigelses­forretning efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008)

 

ONSDAG DEN 21. AUGUST 2013

Forretningen begynder kl. 8.45 ved overkørsel nr. 190, hvor Hjeddingvej krydser banen, og hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 185, 186, 187, 191 og 192. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35 og B36.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved vejoverføring km 91.277, hvor kommunevej Gøds­vang­vej krydser banen, og hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 178, 179, 182 og 183 og offentlig overgang km 91.584. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B23, B24, B25, B26, B61, B77 og B78.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ved overkørsel nr. 161, km 82.090, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 160, 161, 162, 163 og 164. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21 og B22.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 13.45 ved overkørsel nr. 122, km 64.005, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 121, 122, 123 og 124. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 og B8.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

MANDAG DEN 26. AUGUST 2013

 

Forretningen begynder kl. 10.30 ved overkørsel nr. 261, km 133.515, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B72, B73, B74, B75 og B76.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ved overkørsel nr. 253, km 129.069, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B63, B64, B65, B66 og B67.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ved overkørsel nr. 234, km 118.944, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 234, 235 og 236. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B68, B69, B70, B71, B79, B80 og B81.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ved vejoverføring km 120.577, hvor kommunevej Hølletvej krydser banen, og hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 238, 239 og 241. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B57, B58, B59 og B60.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

TIRSDAG DEN 27. AUGUST 2013

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overgang km 110.876, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overgangen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B41, B42, B43 og B78.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ved overkørsel nr. 213, km 108.820, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslen. Den berørte lodsejer og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Den berørte lodsejer er lodsejeren med nummer B40.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med den fremmødte lodsejer.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved overkørsel nr. 207a, hvor kommunevej Skodsbølvej krydser banen, og hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 204, 205 og 206. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B37, B38, B39 og B62.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner samt besigtigelsesmappe for det påtænkte projekt vil fra og med den 23. juli 2013 være fremlagt til eftersyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Esbjerg Kommune, på Teknisk Forvaltnings kontor i Ringkøbing-Skjern Kommune og hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 17. juli 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk