Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, besigtigelsesforretning den 8. og 9. september 2014

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing indkalder jeg til en besigtigelses­forretning efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008)

 

MANDAG DEN 8. SEPTEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 ved overkørsel nr. 122, km 64.005, privat fællesvej Guldager Stationsvej, Esbjerg V, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 122 og 123. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 og B8.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på Hotel Sig, Vardevej 30, Sig, Varde, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 151, 152, 153, 155 og 156. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27 og B28.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 på Hotel Ringkøbing, Torvet 18, Ringkøbing, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 266 og 267. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65 og B68.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TIRSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 9.00 i Ølgod Hallen, Skolegade 18, Ølgod, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 199, 200 og 201. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B66 og B67.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på ejendommen med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 11. august 2014 være fremlagt til eftersyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Esbjerg Kommune, på Teknisk Forvaltnings kontor i Ringkøbing-Skjern Kommune og hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 5. august 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk