Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, ekspropriationsforretning den 12. maj 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 12. MAJ 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 på Hotel Ringkøbing, Torvet 18, 6950 Ringkøbing ved­rørende overkørsel nr. 267 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 og 127.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen Skovridervej 23, 6715 Esbjerg N vedrørende overkørslerne nr. 122 og nr. 123 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 14. april 2015 være fremlagt på Teknisk Forvaltnings kontor i Esbjerg Kommune, hos Borgerservice i Varde Kommune og på Teknisk Forvaltnings kontor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. april 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk