Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, ekspropriationsforretning den 17. og 18. august 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 17. AUGUST 2015

Forretningen begynder kl. 13.00 ved Birkekærvej 1, 6870 Ølgod og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 164, 166, 167, 169, 170 og 171.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved Haulundvej 17, 6870 Ølgod og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 165, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 og 180.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015

Forretningen begynder kl. 9.00 ved overkørsel nr. 153 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 og 147.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved overkørsel nr. 156 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 og 163.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. juli 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Varde Kommune og på Teknisk Forvaltnings kontor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 10. juli 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk