Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, ekspropriationsforretning den 17. september 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 8.45 ved overgangen km 110.876 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 43, 44, 45, 46 og 47.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.15 ved bygningerne på ejendommen Bisgårdsvej 1, Tarm og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 42.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved overkørsel nr. 207a og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 36, 37, 38, 39, 40 og 41.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved overkørsel nr. 190 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 14.15, hvor kommunevej Gødsvangvej og kommunevej Johnsgårdvej krydser, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 15.15 ved overkørsel nr. 161 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 20. august 2014 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Ringkøbing-Skjern Kommune og hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 13. august 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk