Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, ekspropriationsforretning den 19. april 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 19. APRIL 2016

Forretningen begynder kl. 8.45 på Hotel Arnbjerg, Arnbjergallé 2, 6800 Varde og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 og 202.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 189 og 192.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet samme dag. Der må i den forbindelse påregnes ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 22. marts 2016 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 16. marts 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk