Nedlæggelse og sikring af overkørsler Esbjerg – Ringkøbing, ekspropriationsforretning den 23. september 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Esbjerg til Ringkøbing vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 234, km 118.944, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61 og 75.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ved overkørsel nr. 234, km 118.944, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 49, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 og 68.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ved vejoverføring km 122.055, hvor kommunevej Nystedvej krydser banen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 69, 70, 71, 72, 73 og 74.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 ved overkørsel nr. 253, km 129.069, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 og 88.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved overkørsel nr. 261, km 133.515, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 89, 90, 91, 92, 93 og 94.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 26. august 2014 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 20. august 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk