Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing-Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 18., 19. og 25. nov. 2014

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 10.15 ved overkørsel nr. 179, hvor kommunevej Harringhedevej krydser banen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 og 57. Desuden vil ejendommen opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 68 samt ejendommen opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 120 blive behandlet.

 

Forretningen omfatter en gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 178 og 179 samt en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

ONSDAG DEN 19. NOVEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 8.45 i Snedsted Hallen, Øster Allé 10, Snedsted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 110-119 inkl. samt løbenumrene 121-156 inkl.

 

Forretningen omfatter to dele; dels en gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 165 som en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig. Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer.

 

Derudover består forretningen af en ekspropriationsforretning vedrørende overkørslerne nr. 160, 162, 163 og 166, der blev besluttet nedlagt på besigtigelsesforretningen den 29. april 2014.

 

Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne vil blive afsluttet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 i Sjørring Idræts- & Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 190-195 inkl. og løbenumrene 197-223 inkl.

 

Forretningen omfatter en gennemgang af projektet vedrørende erstatningsvejen ved overkørslerne nr. 232 og 233 samt en efterfølgende besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

***************

Arealfortegnelserne med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 21. oktober 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 15. oktober 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk