Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelsesforretning den 2. og 3. september 2013

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen fra Hassing til Thisted indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

MANDAG DEN 2. SEPTEMBER 2013

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Hotel Thisted, Frederiksgade 16, Thisted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 256, 258, 260 og 261. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Hotel Thisted, Frederiksgade 16, Thisted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 244, 249, 251 og 254. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ved kommunevej Sportsvej i Hørdum, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 167, 169 og 171. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2013

 

Forretningen begynder kl. 8.30 i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring, Thisted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 231, 232, 234, 235 og 239. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

*********

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 5. august 2013 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 30. juli 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk