Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelsesforretningen den 22., 28. og 29. maj 2013

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

ONSDAG DEN 22. MAJ 2013

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 153, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 153, 155, 156, 157 og 158. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved overkørsel nr. 159, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende denne overkørsel. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B19, B20, B23 og B24.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 10.45 ved overkørsel nr. 160, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 160, 161, 162, 163, 164 og 165. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TIRSDAG DEN 28. MAJ 2013

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 185, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 177, 178, 180, 181, 184, 185, 186, 187 og 188. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B31, B32, B33, B34, B35, B36 og B37.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved overkørsel nr. 191, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 203 og offentlig overgang km 58.956. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B72, B38, B39, B40, B41, B42, B43 og B44.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Endelig fortsætter forretningen kl. 12.00 ved overkørsel nr. 207, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211 og 212. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54 og B55.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 29. MAJ 2013

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 218, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 218, 219, 220, 221, 224, 226, 227, 228 og 229. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B64 og B65.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

**********

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 24. april 2013 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 17. april 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk