Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, ekspropriationsforretning den 18., 25. og 26. november 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Hassing til Thisted vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 14.15 ved overkørsel nr. 185, hvor kommunevej Hørstedvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 og 65. Forretningen vedrører overkørslerne nr. 180, 181 og 184-193.

 

På mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen fortsætter kl. 17.00 ved overkørsel nr. 171 ud for ejendommen Tøvlingvej 5, Snedsted og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenumrene 66, 67 og 69. Forretningen vedrører overkørslerne nr. 167-174.

 

På mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 14.30 ved overkørsel nr. 218, ud for ejendommen Todbølvej 32, Thisted og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenumrene 70-79 inkl. samt 81-83 inkl. Forretningen vedrører overkørslerne nr. 217-227 samt overgang km 58.956.

 

På mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ved overkørsel nr. 260 ud for ejendommen Hundborgvej 109, Thisted og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 7 under løbenumrene 171-184 inkl. Forretningen vedrører overkørslerne nr. 256-261.

 

På mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 249, ud for ejendommen Vorupørvej 5, Thisted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 157-170 inkl. Desuden vil ejendommen opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 80 samt ejendommen opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenummer 196 blive behandlet. Forretningen vedrører overkørslerne nr. 244-254.

 

På mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

***************

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 21. oktober 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 15. oktober 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk