Nedlæggelse og sikring af overkørsler Kibæk – Skjern, besigtigelsesforretning den 20., 21., 26. og 27. oktober 2015

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Kibæk til Skjern indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2015

Forretningen begynder kl. 9.30 på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, 6933 Kibæk, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 199 – 203 inkl. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen i fornødent omfang drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere samme dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, 6933 Kibæk, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 205 – 212 inkl. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen i fornødent omfang drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere samme dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 21. OKTOBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, 6933 Kibæk, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 233 – 237a inkl. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen i fornødent omfang drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere samme dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 på Kibæk Hotel, Jernbanegade 18, 6933 Kibæk, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 213 – 217 inkl. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen i fornødent omfang drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere samme dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

MANDAG DEN 26. OKTOBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Bundgaards Hotel, Borgergade 1, Borris, 6900 Skjern, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 222 – 228 inkl. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen i fornødent omfang drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere samme dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Bundgaards Hotel, Borgergade 1, Borris, 6900 Skjern, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 241 – 252 inkl. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen i fornødent omfang drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere samme dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TIRSDAG DEN 27. OKTOBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Bundgaards Hotel, Borgergade 1, Borris, 6900 Skjern, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 255 – 269 inkl. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen i fornødent omfang drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere samme dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 22. september 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune og på Teknisk Forvaltnings kontor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 16. september 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk