Nedlæggelse og sikring af overkørsler Kibæk – Skjern, ekspropriationsforretning den 13. og 14. september 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Kibæk til Skjern vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 ved privat overkørsel nr. 224 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 55, 56, 59, 101 og 102.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ved privat overkørsel nr. 226 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 57, 58, 60 og 61.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på p-pladsen ved Borris Hallen, Stadionalle 17, Borris, 6900 Skjern og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 62 og 63.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ved offentlig overkørsel nr. 264 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100 og 105.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 ved offentlig overkørsel nr. 252 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 64, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 94, 95 og 103.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved offentlig overkørsel nr. 247 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 66, 67, 68, 69, 70, 72, 77 og 78.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 i krydset mellem kommunevejen Adelvej og den private fællesvej matr. nr. 6b Lundenæs Hgd., Skjern Jorder ud for ejendommen Adelvej 9, 6900 Skjern og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 79, 80, 81, 82, 83 og 104.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 16. august 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. august 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk