EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Kibæk til Skjern vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 14. JUNI 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 ved Ollinghedevejs krydsning af banen, ud for ejendommen Ollinghedevej 7, 6933 Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 4, 5, 34 og 43.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved Ollinghedevejs krydsning af banen, ud for ejendommen Ollinghedevej 7, 6933 Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 44.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på kommunevej Vejlgaardvej, øst for indkørslen til ejendommen Vejlgaardvej 5, 6933 Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 13, 14, 15 og 45.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på kommunevej Vejlgaardvej, øst for indkørslen til ejendommen Vejlgaardvej 5, 6933 Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 16, 17, 18, 20, 21 og 22.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 ud for indkørslen til ejendommen Paarupvej 40, 6933 Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 23, 24, 25 og 46.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 15. JUNI 2016

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for indkørslen til ejendommen Paarupvej 44, 6933 Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 19, 26, 27 og 36.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for indkørslen til ejendommen Paarupvej 48, 6933 Kibæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 3, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 og 40.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for indkørslen til ejendommen Kirkegade 1, 6920 Videbæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 33, 35 og 47.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Borrisvej 42, 6920 Videbæk og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 41, 42 og 48.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

********************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 17. maj 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune og hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 9. maj 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk