Nedlæggelse og sikring af overkørsler Kibæk – Skjern, ekspropriationsforretning den 5. december 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørslerne på jernbanestrækningen fra Kibæk til Skjern vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 5. DECEMBER 2016

Forretningen begynder kl. 9.00 på kommunevejen Vendelbovej (ud for matr. nr. 5b Albæk, Skjern Jorder), på det stykke af vejen, som er beliggende mellem jernbanen og kommunevejen Adelvej, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 95 og 106.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 7. november 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 24. oktober 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk