Nedlæggelse og sikring af overkørsler Lyngs – Hassing, ekspropriationsforretning den 10. og 11. september 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen fra Lyngs til Hassing vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2013

Forretningen begynder kl. 10.30 ved overkørsel nr. 89 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 45 og 51.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ved overkørsel nr. 80 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 58 og 60.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved overkørsel nr. 76 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 56.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 16.00 ved overkørsel nr. 70 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 29, 30 og 31.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 11. SEPTEMBER 2013

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen beliggende Oddesundvej 305, Hurup Thy og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 32, 33, 34 og 59.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.15 ved overkørsel nr. 68 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 og 22.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 10.00 ved overkørsel nr. 69 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 54 og 55.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte arealfortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 13. august 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune og Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. august 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk