Nedlæggelse og sikring af overkørsler Lyngs – Hassing, ekspropriationsforretningen den 29. og 30. oktober 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Lyngs til Hassing vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 29. OKTOBER 2013

Forretningen begynder kl. 10.00 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, Hurup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 79, 80 og 85.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 10.45 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, Hurup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 74, 76, 77, 78, 99 og 102.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Gundgårdsvej 12, Bedsted Thy og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 og 101.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 15.45 ud for ejendommen Vestervigvej 144, Bedsted Thy og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 81, 82, 83, 84, 86, 87 og 100.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 30. OKTOBER 2013

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ud for ejendommen Ny Refsvej 71, Hurup Thy og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 65, 67, 96, 103 og 104.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

Forretningen fortsætter herefter kl. 9.15 ud for ejendommen Oddesundvej 290, Hurup Thy og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 61, 62, 63, 64 og 95.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ved offentlig overkørsel nr. 129, hvor kommunevej Vestergårdsvej krydser banen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 71, 72, 73, 75 og 98.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 14.00 ved offentlig overkørsel nr. 121, hvor kommunevej Storhøjvej krydser banen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 66, 68, 69, 70 og 97.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 1. oktober 2013 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. september 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk