Nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen Varde – Nr. Nebel, besigtigelsesforretning den 18.,19., 26. og 27. marts 2014

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Varde til Nørre Nebel indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 18. MARTS 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 på Billum Kro, Vesterhavsvej 25, Billum, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 25. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, B1-5, B1-6, B1-7, B1-8, B1-9, B1-10, B1-11, B1-12, B1-13, B1-14, B1-15, B1-16, B1-17 og B1-18.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Billum Kro, Vesterhavsvej 25, Billum, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 27, 30, 31 og 35. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, B2-5, B2-6, B2-7, B2-8, B2-9, B2-10, B2-11, B2-12, B2-13, B2-14, B2-15, B2-16, B2-17, B2-18, B2-19, B2-20, B2-21, B2-22 og B2-23.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 19. MARTS 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Billum Kro, Vesterhavsvej 25, Billum, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 36e, 37, 38, 42 og 45. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B3-1, B3-2, B3-3, B3-4, B3-5, B3-8, B3-9, B3-10, B3-11, B3-12, B3-13, B3-14, B3-15, B3-16, B3-17, B3-18 og B3-19.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Billum Kro, Vesterhavsvej 25, Billum, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 48, 52, 52a og 54. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B4-1, B4-2, B4-3, B4-4, B5-1, B5-2, B5-3, B5-4, B5-5, B5-6, B5-7, B5-8, B5-9, B5-10, B5-11, B5-12, B5-13, B5-14, B5-15 og B5-16.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Outrup Hotel, Jernbanegade 5, Outrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 65, 67, 68, 69, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89 og 89a. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, B6-5, B8-1, B8-2, B8-3, B8-4, B8-6, B8-7, B8-9, B8-10, B8-11, B10-1, B10-4, B10-5, B10-6, B10-7 og B10-8.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Outrup Hotel, Jernbanegade 5, Outrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 92, 94, 97a, 104, 106, 108, 109, 110, 112 og 115. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B11-1, B11-2, B11-3, B11-4, B11-5, B11-6, B11-7, B11-8, B11-9, B12-1, B12-2, B12-3, B12-4, B12-5, B12-6, B12-7, B12-8, B12-9 og B12-10.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TORSDAG DEN 27. MARTS 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Outrup Hotel, Jernbanegade 5, Outrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 121, 124, 126, 126a, 127, 128, 128a, 129, 130, 131, 133, 134 og 138. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B13-1, B13-2, B13-3, B13-4, B14-1, B14-2, B14-3, B14-4, B14-5, B14-6, B14-8, B14-9, B14-10, B14-11, B14-12, B14-13 og B14-14.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på Outrup Hotel, Jernbanegade 5, Outrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 141, 143, 146, 147, 148, 149, 160, 167 og 168. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B15-1, B15-2, B15-3, B16-1 og B16-2.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene vedrørende overkørslerne. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner og besigtigelsesmappe for det påtænkte projekt vil fra og med den 18. februar 2014 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Varde Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 12. februar 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk