Nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Skive til Struer den 4. december 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Skive til Struer vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Tellingvej 7, Hjerm og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 58-72 inkl.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Forretningen forventes at vare hele formiddagen, og der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 ved overkørsel nr. 141, hvor kommunevej Sofienlundvej krydser banen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 73, 74, 75, 80 og 82.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved overkørsel nr. 144, nord for ejendommen Vinderupvej 12, Gimsing og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88 og 89.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelser nr. 3 og 4 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 6. november 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 31. oktober 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk