Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 12. august 2015

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 12. AUGUST 2015

Forretningen begynder kl. 10.30 på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 350 – 374 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen omfatter to dele; dels en gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 315 som en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig. Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer.

 

Derudover består forretningen af en ekspropriationsforretning vedrørende overgang km 160.352, der blev besluttet nedlagt på besigtigelsesforretningen den 17. og 18. juni 2014.

 

Der vil i den forbindelse være mulighed for at tale individuelt med kommissionen.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 15. juli 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 8. juli 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk