Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelsesforretning den 17., 18., 25. og 26. juni 2014

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 17. JUNI 2014

Delstrækning km 152.094 – 166.852

Forretningen begynder kl. 10.30 på Nørre Vosborg, Vembvej 35, Vemb, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 304 samt 320-323. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B48 og B49.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 13.00 på Nørre Vosborg, Vembvej 35, Vemb, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overgang km 160.352. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B21 – B34 inkl. og B50 – B52 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

ONSDAG DEN 18. JUNI 2014

Delstrækning km 152.094 – 166.852

Forretningen begynder kl. 8.15 på Nørre Vosborg, Vembvej 35, Vemb, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 310, 311 og 328. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B5 – B20 inkl. og B41 – B47 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

Delstrækning km 169.195 – 179.521

Forretningen begynder kl. 10.30 på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 333. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B11 – B28 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet ved-rørende overkørslerne nr. 336, 337, 338 og 341 samt overgang km 173.531. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B29 – B52 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TORSDAG DEN 26. JUNI 2014

Delstrækning km 169.195 – 179.521

Forretningen begynder kl. 8.15 på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 347, 348 og 350. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B53 – B75 inkl.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 20. maj 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 13. maj 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk