Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, besigtigelsesforretning den 6. og 7. maj 2014

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 på Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, Ringkøbing, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 298, 299, 300, 301 og 302. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B33, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B75, B76 og B77.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, Ringkøbing, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 276, 278, 279, 282 og 283. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20 og B74.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 7. MAJ 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 på Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, Ringkøbing, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overgang i km 144.170 og i km 146.383 samt overkørslerne nr. 287, 288, 293, 294, 295 og 296. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. De berørte lodsejere er lodsejerne med nummer B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B68, B69, B70, B71 og B73.

 

De berørte lodsejere vil tillige have mulighed for at drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med kommissionen, såfremt der er behov herfor. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner og besigtigelsesmappe for det påtænkte projekt vil fra og med den 8. april 2014 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 2. april 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk