Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, ekspropriationsforretning den 1. og 2. december 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

MANDAG DEN 1. DECEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 13.00 på Amtmandens Allé, Ringkøbing, øst for overkørsel nr. 276, km 140.143, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 100, 101, 102, 103, 104, 109 og 117.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ved overkørsel nr. 283, km 142.767, ud for indkørslen til ejendommen Heager Engvej 9, Ringkøbing, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 og 118.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ved overkørsel nr. 287, km 144.969, ud for ejendommen Skovvej 10, Ringkøbing, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 og 133.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.45 på ejendommen Holstebrovej 116, Ringkøbing, og omfatter denne ejendom, der er anført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 146.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 2014

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ved overkørsel nr. 293, km 146.627, ud for ejendommen Foldagervej 6, Ringkøbing, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147 og 148.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Lilkjærvej 15, Ringkøbing, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 134, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 og 160.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ved overkørsel nr. 300, km 149.998, ud for ejendommen Holstebrovej 130, Tim, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 181, 182, 183, 184 og 185.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Høbrovej 12, Tim, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 168, 169, 170, 176, 177, 178 og 180.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 3. november 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 28. oktober 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk