Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, ekspropriationsforretning den 11. august 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 326 – 347 inkl.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 13.30 ud for ejendommen Burvej 41, 7570 Vemb og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 300, 301, 302, 303, 304, 305, 323 og 325.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 15.30 ud for ejendommen Burvej 49, 7570 Vemb og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 306 – 322 inkl. samt 324.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 14. juli 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 8. juli 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk