Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, ekspropriationsforretning den 18. april 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 18. APRIL 2016

Forretningen begynder kl. 9.30 på Nørre Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 375 – 389 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet samme dag. Der må i den forbindelse påregnes ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. marts 2016 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 16. marts 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk