Nedlæggelse og sikring af overkørsler Ringkøbing – Struer, ekspropriationsforretning den 28. og 29. april 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen fra Ringkøbing til Struer vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 28. APRIL 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 på Tim Åparken, 6980 Tim, på den østligste del umiddelbart vest for jernbanen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 200, 201, 202, 203, 204 og 205.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.15 ved privat overkørsel nr. 310 ved den private fællesvej Madumvejs krydsning af banen, øst for ejendommen Ringkøbingvej 11, 6990 Ulfborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 og 214.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 øst for offentlig overkørsel nr. 312 ved krydset mellem privat fællesvej og kommunevej Madumflodvej vest for ejendommen Madumflodvej 13, 6990 Ulfborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 og 223.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 vest for offentlig overkørsel nr. 322 ud for ejendommen Kytterupvej 15, 6990 Ulfborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 og 233.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.45 øst for privat overkørsel nr. 328 ved privat fællesvej ud for T-krydset kommunevej Vembvej og kommunevej Skærum Møllevej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 234, 235 og 236.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 øst for offentlig overkørsel nr. 332 ud for ejendommen Sdr. Hedegårdsvej 4, 7570 Vemb og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 241, 244, 246, 247, 248, 249, 250 og 251.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 øst for offentlig overkørsel nr. 332 ud for ejendommen Sdr. Hedegårdsvej 4, 7570 Vemb og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 252, 253, 254, 255 og 256.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 31. marts 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 25. marts 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk